SUPERVISIE

Supervisie heeft als doel de zorg of dienstverlening die je levert te optimaliseren. Je houdt je eigen handelen tegen het licht, om je vakbekwaamheid verder te ontwikkelen. Je verwerft inzicht in je handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Centraal staat wie jij bent als persoon in combinatie met je taak, met daarbij je kwaliteiten, wensen en beperkingen. Door middel van verschillende werkvormen en het schrijven van reflectieverslagen, werk je aan je ontwikkelvraag. Dit draagt bij aan een professionele identiteit die weerspiegelt wie je bent en waar je voor staat. Dit is geschikt zowel voor individuen als groepen.

View of Meditation Garden
 
Wandering Traveler

KENMERKEN VAN SUPERVISIE

  • Supervisie is gericht op beroepsmatig functioneren, door middel van ervaringsleren.

  • Schriftelijke reflectie is van groot belang voor het leerproces.

  • Het doel is het verbeteren en bestendigen van de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant .

  • Als supervisor maak ik gebruik van een supervisorische werkstructuur en verschillende werkvormen gericht op ervaringsleren.

 
Wheat Field

MIJN WERKWIJZE

  • zorgdragen een veilige leeromgeving met een constructieve samenwerking;

  • de supervisievraag ontwikkelen en de focus bewaken;

  • het leerproces faciliteren en monitoren;

  • verschillende werkvormen en technieken inzetten, passend bij de ontwikkelvraag;

  • mijn handelen als supervisor expliciteren en verantwoorden.

  • Indien gewenst, kunnen we de gesprekken wandelend doen.

De taak van de supervisor staat uitgebreid beschreven in het competentieprofiel van de beroepsvereniging LVSC​.