top of page
View of Meditation Garden
Start: Welkom

Ken jij je kwaliteiten en valkuilen als beroepsuitoefenaar in zorg en welzijn? 
Weet je ernaar te handelen?

In zorg en welzijn staat kwaliteit van leven en eigen regie centraal. Hoe geef jij hier in de dagelijkse praktijk vorm aan? Hoe ga je om met dilemma’s en tegengestelde belangen? Welke kwaliteiten, kennis en ervaringen zet jij in in je werk?
Mijn missie als begeleidingskundige is bijdragen aan zelfbewuste en goed toegeruste professionals die adequate, passende, kwalitatieve ondersteuning leveren aan mensen in een kwetsbare situatie.

"De langste reis is de reis naar binnen." Dag Hammarskjöld

Start: Recensies
Wheat Field

Visie

Kwalitatieve zorg en begeleiding vragen kritisch reflecteren op de beroepscompetenties; kennis, houding én vaardigheden. Hierbij speelt de beroepscode en de ethiek van het vak een belangrijke rol. Met als doel de beroepsuitoefening duurzaam in te zetten.

Start: Over
Wheat Field

Ik begeleid professionals bij hun professionele ontwikkeling in beroepen waar kwetsbaarheid een rol speelt. Denk hierbij aan sectoren zoals de ggz, sociaal werk, jeugdzorg, wijkteams, praktijkondersteuners, zowel ambulante en residentiële begeleiding.

Dit doe ik als supervisor en docent sociaal werk. Plus door middel van het verzorgen van workshops, trainingen en (pelgrims-)weekenden, en als lid van Raad van Toezicht van zorgorganisaties.

Start: Over
Ik begeleid professionals bij hun professionele ontwikkeling in beroepen waar kwetsbaarheid een rol
Start: Citaat
bottom of page