top of page

SUPERVISIE

Begeleiding die een verschil maakt.

Windmolen

Supervisie heeft als doel de zorg of dienstverlening die je levert te optimaliseren. Je houdt je eigen handelen tegen het licht, om je vakbekwaamheid verder te ontwikkelen. Je verwerft inzicht in je handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Centraal staat wie jij bent als persoon in combinatie met je taak, met daarbij je kwaliteiten, wensen en beperkingen. Door middel van verschillende werkvormen en het schrijven van reflectieverslagen, werk je aan je ontwikkelvraag. Dit draagt bij aan een professionele identiteit die weerspiegelt wie je bent en waar je voor staat. Dit is geschikt zowel voor individuen als groepen.

Bos

·       Supervisie is gericht op beroepsmatig functioneren, door middel van ervaringsleren.

·       Schriftelijke reflectie is van groot belang voor het leerproces.

·       Het doel is het verbeteren en bestendigen van de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant .

·       Als supervisor maak ik gebruik van een supervisorische werkstructuur en werkvormen.


Beroepsbeoefenaars in zorg en welzijn zijn nooit uitgeleerd. Het beroep dat je uitvoert ontwikkelt zich voortdurend; jij ook? Welke uitdagingen kom je tegen, waar wil je je verder in bekwamen?

De taak van de supervisor staat uitgebreid beschreven in het competentieprofiel van de beroepsvereniging LVSC​.

Supervisie: Diensten
bottom of page