Als begeleidingskundige creëer ik ruimte voor de vraag of het thema, en onderzoek de contexten waar het zich afspeelt. Ik ben analytisch, helder en doortastend, en werk vanuit de uitgangspunten eigen regie. Door verschillende instrumenten en werkvormen in te zetten, komen andere perspectieven aan bod, met ruimte voor nieuwe inzichten en een andere manier van aanpak. Graag voer ik gesprekken lopend. Lopend in gesprek zijn, onderscheidt zich qua dynamiek van een face to face contact. Beide vormen zijn mogelijk.


Na de opleiding Maatschappelijk Werk volgde ik een Master in International Social Work in Londen, waarna ik in de eerstelijns hulpverlening heb gewerkt. In de wijk verzorgde ik psychosociale en materiële hulpverlening, en groepswerk, en werkte daarbij outreachend, netwerkgericht. Ook beleidstaken als het afnemen van audits en het opzetten van lokale netwerken hoorde bij mijn taken.


Aansluitend was ik actief als adviseur, onderzoeker en trainer bij kennisinstituut Movisie, met de aandachtsgebieden o.a. eigen regie, ervaringsdeskundigheid, sociaal werk, mantelzorg en ggz in de wijk.


Momenteel ben ik hoofddocent, leercoach, onderwijsontwikkelaar en supervisor bij de opleiding Social work Deeltijd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En organiseer ik pelgrimsweekenden in het Dominicanenklooster in Huissen.

Lid van de BPSW, Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk. Beroepsregistratie: LVSC, Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches.

Bridge Over River
Bloom
Wheat Field
Wandering Traveler
View of Meditation Garden
Sat on the Rocks
 

PUBLICATIES (EEN SELECTIE)

Sebille, van, W., Westra, H., Poll, A., Gerritsen, M. (2021). Pleidooi voor professionalisering. Geadopteerden en afstandsmoeders. Utrecht: Vakblad Sociaal Werk

Guijt, J., Poll, A., Zwart, I. (2016). Samen zorgen: een zorg minder. Utrecht: Movisie


Guijt, J., Poll, A., Rooijen, H. van, Zwart, I. (2016). Ken je mij? Voor een goede samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en beroepskracht. Utrecht: Movisie.


Bergen, A. van, Poll, A. (2015). Ervaringsdeskundigheid in de wijk. Hoe organiseer je het. Utrecht: LPGGz & Movisie. 

Leeuwen, P. van, Poll, A. (2014). Het 8-fasenmodel. Cliënten in de maatschappelijke zorg begeleiden. Utrecht: Movisie. 

Bergen, A. van, Werf, M. van der, Willemsen, E., Poll, A. (2014). Zij begrijpen mij! Onderzoeksverslag ervaringsdeskundigheid in de Wijk. Utrecht: Movisie. 

Leeuwen, P. van, Poll, A. (2013). Leefgebiedenwijzer. Versterken van eigen kracht van cliënten. Utrecht: Movisie.

Brink, C., Middelaar, M., Poll, A. (2013). Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties. Utrecht: Movisie. 

Brink, C., Leeuwen, P. van, Poll, A. (2013). Quez. Vragen naar zelfregie. Utrecht: Movisie.  

Deth, A., Poll, A., Yperen, Y. (2012). Aan het woord. Portretten van ervaringsdeskundigen. Utrecht: Movisie.  


Poll, A. (2012) Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan? Utrecht: Movisie.

Sok, K., Deth, A. van, Poll, A. (2011). Thuisbegeleiding in beeld. Utrecht: ActiZ en Movisie. 


Scholte, M., Poll, A. (2010). Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening. Utrecht: Movisie en BPSW. 


Scholte, M., Poll, A. (2009). Transparant aanbod Thuisbegeleiding. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening. Utrecht: Actiz en Movisie.